Stavby a rekonstrukce

13.04.2021

Dobrý den, v jakém stavu je akce Generální rekonstrukce objektu U1? Případně chystá univerzita nějaké další důležité stavební nebo rekonstrukční projekty? Děkuji

Odpověď
Dotaz 1: V jaké stavu je akce Generální rekonstrukce objektu U1? Akce „Generální rekonstrukce objektu U1“ je zařazena v materiálu MŠMT čj. MSMT-19762/2018-5, cíl č. 1 „UTB – Generální rekonstrukce objektu U1“ s bilancí zdrojů ve výši 201 584 tis. Kč (dotace z rozpočtu programového financování MŠMT) a min. 35 574 tis. Kč (vlastní zdroje). V současné době je dokončována aktuální expertní zpráva o stavu objektu U1, kterou UTB objednala u Kloknerova ústavu ČVUT v Praze, s cílem posouzení efektivity rekonstrukce či nové výstavby objektu U1. Dotaz 2: Chystá univerzita nějaké další důležité stavební nebo rekonstrukční projekty? Zásadní akce tohoto typu pro období do roku 2030 jsou uvedeny v materiálu „Plán stavebních aktivit UTB ve Zlíně pro roky 2021 až 2030“. Z hlediska možností a reálností financování rozděluje tento materiál akce UTB na: • Strategické, to jsou ty, na které je financování již zabezpečeno, nebo jsou v programech MŠMT evidovány. • Výhledové, u kterých teprve vhodné dotační tituly z různých programů hledáme. Aktuálně UTB realizuje: • Akce „Rekonstrukce a modernizace objektu U7“ (přestavba budovy kolejí) byla zahájena v únoru 2021. Úplné dokončení včetně vybavení novým nábytkem a zařízením by mělo být hotovo tak, aby na začátku akademického roku 2022/2023 bylo již možno studenty ubytovat. • Akce „Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra“, tj. oprava objektu propojeného s budovou U2 od suterénů až po střešní plášť, je již v plném proudu. Očekávaný termín dokončení: říjen 2021.


Zaručená mzda

08.01.2021

Vážený pane rektore, od 1. ledna 2021 se jako téměř každoročně zvýšila minimální mzda a s ní i mzda zaručená. Bude na to reagovat i UTB ve mzdovém předpisu? Minimální mzda samostatného výzkumného pracovníka/zaměstnance zajišťujícího vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol by měla být 27500,-. V současnosti je ve mzdovém předpisu u asistentů, lektorů a odborných asistentů tarifní mzda nižší. Nicméně pevně doufám, že v rámci projektů a osobních příplatků není na univerzitě žádný akademický/vědecký pracovník, který by pobíral pouze tarifní mzdu. Obdobné je to i u ostatních zaměstnanců univerzity, kde v třídách T1 až T6 bez započítání praxe je uvedená tarifní mzda, která je nižší než minimální mzda 15200,-. Zvláště tito zaměstnanci, kteří zajišťují technický, provozní a administrativní chod univerzity, by jistě uvítali její zvýšení. Děkuji Vám za odpověď a za veškerou práci, kterou pro UTB děláte.

Odpověď
Na UTB ve Zlíně se této problematice pozorně věnujeme a vždy platí to, že vyplácená mzda je každému zaměstnanci podle zatřídění do skupin automaticky v případě potřeby dorovnána do předepsané výše zaručené mzdy.


Zkoušky online?

30.09.2020

Vážený pane rektore, svět se změnil a kdo jiný než univerzity by měl flexibilně reagovat. Kdy bude provedena změna studijního a zkušebního řádu tak, aby bylo možné konat závěrečné zkoušky a obhajoby bez nutné osobní přítomnosti členů komise? Jinými slovy, kdy bude umožněna plnohodnotná online participace členů komise včetně hlasování? Nerad bych opět za pár týdnů předním odborníkům z VŠCHT, UK a MU vysvětloval, že bohužel musí riskovat zdraví a fungování svých výzkumných skupin a přijet do Zlína osobně, že zatím ještě pořád online obhajobu doktorské práce, na rozdíl od zmíněných vysokých škol, neumíme. S díky za odpověď Robert Vícha

Odpověď
Vážený pane docente, děkuji za dotaz. Jsme v každodenním kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně. Krizový štáb UTB bedlivě sleduje situaci a činíme nebytná opatření nezbytná pro zachování chodu univerzity a především ochrany zdraví studentů, zaměstnanců i dalších osob participujících mj. na vzdělávacím procesu. Naše univerzita flexibilně reaguje na nastalé změny a v těchto nelehkých časech je důležité nezapomínat také na naši společenskou odpovědnost. Součástí toho je i respektování platných zákonů a vnitřních předpisů a norem UTB. Změna tak důležitého vnitřního předpisu, jako je Studijní a zkušební řád obnáší nejprve všeobecnou shodu ze strany fakult, bez které bych nerad předkládal návrhy na změny ke schválení Akademickému senátu (AS) UTB. Po kladném vyjádření AS UTB probíhá schvalování a registrace na MŠMT. Následně musí proběhnout úprava vnitřního předpisu fakulty a dalším legislativním procesem na fakultním a univerzitním senátu. Sám vidíte, že se jedná minimálně o půlroční proces. Pracujeme na tom. Dodávám, že z důvodu mimořádné situace MŠMT umožňuje distanční konání SZZ a obhajob za dodržení vydaných doporučení v návaznosti na vydaný zákon Č. 188/2020 SB s dalším upřesněním: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/novy-zakon-c-2020-sb-o-zvlastnich-pravidlech-pro-vzdelavani a https://www.msmt.cz/doporuceni-pro-vysoke-skoly-v-souvislosti-s-covid-19 a https://sdv.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie. Tyto doporučení platí už od jara a na jiných fakultách UTB obhajoby tímto způsobem probíhaly resp. i FT se připravovala na obhajoby distančním způsobem. Doporučuji Vám se spojit s vedením FT pro bližší informace. S pozdravem Vladimír Sedlařík


Cítíte změnu?

10.09.2020

Vážený pane rektore, v roce 2018 jste během Vašeho představení před volbou rektora řekl, že Vašim cílem je mít UTB nejlepší, pokud možno ve všem. Blíží se poločas Vašeho funkčního období. V čem je UTB dnes lepší než v roce 2018?

Odpověď
Vážený pane docente, pokusím se stručně odpovědět na Váš podnětný dotaz. Srovnání UTB v roce 2018 a roce 2020 – zásadní změny: 1) UTB získala institucionální akreditaci a pracujeme na tom, abychom toto uznání kvality vzdělávacího prostředí na univerzitě bez problémů obhájili. Byli jsme mezi prvními, kteří ji obdrželi (s přípravami, ale se začalo již v roce 2018). Podotýkám, že se nejedná o formální záležitost. Ne všechny univerzity v ČR na ni dosáhli. K čemu to je dobré? Ve zkratce – je to potvrzení kvality našeho vzdělávacího prostředí a dává nám to příležitost k dalšímu rozvoji studijních programů, ale i mezinárodního prostření na naší univerzitě. UTB se výrazně zlepšila v úspěšnosti při akreditačních procesech. 2) Byl nastaven jasný systém hodnocení akademických pracovníků, který umožňuje děkanům lépe pracovat s lidskými zdroji ve VaV na fakultách a pokračujeme v systemizaci hodnocení pomocí nástrojů IT (nové). V oblasti VaV je znatelný nárůst výsledků tvůrčích činností a jejich posun ke kvalitě (větší počet a zastoupení publikací v Q1/Q2, významný výkon v RUV). 3) Byly zavedeny nové systémové nástroje pro rozvoj kvality na UTB ve formě transparentních vnitřních soutěží (Fond strategického rozvoje, podpora oborů působících ve FORD 5 a 6, ukazatel D, Institucionální plán). Systém vnitřních soutěží nebyl dříve na UTB v takto hojné míře implementován. 4) UTB (zatím jen součásti, na kterých působí výzkumná centra) získala ocenění udělované Evropskou komisí HR Award. Do budoucna chceme rozšířit na celou UTB. 5) Byly získány významné finanční prostředky z operačních fondů EU na rozvoj strategického řízení, managementu lidských zdrojů a podporu doktorského studia. 6) Ptáme se studentů, zaměstnanců, zaměstnavatelů, absolventů na jejich názor a reflektujeme ho při nastavovaní strategie do dalšího období. 7) Dovoluji si tvrdit, že došlo k významnému zlepšení komunikace s městem Zlín a Zlínským krajem tak, abychom se mohli účinně zapojit do projektů plánovaných v novém programovém období (tzn. nechceme opakovat naši absenci či pasivitu v minulých programech ITI či IPRU). 8) Subjektivně se domnívám, že efektivita komunikace mezi rektorátem a děkanáty byla posílena – to však nechť posoudí jiní. Rok 2020 je nelehký pro všechny a pro vedení UTB je nyní prioritou zajistit chod univerzity v co největší míře při zachování kvality všech procesů a zajištění ochrany zdraví všech studentů a zaměstnanců. Nebudu zde vypisovat, co vše to obnáší, ale rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří nad rámec svých pracovních povinností na tomto pracují. Nyní připravujeme strategii rozvoje UTB na roky 2021+, což je pro naši univerzitu jeden z klíčových dokumentů. Vše je komunikováno se součástmi (děkani), samosprávnými orgány UTB i MŠMT. Ze zřejmých důvodů bohužel není možnost realizovat osobní setkání s akademickou obcí, jak tomu bylo v roce 2019 (také nově zavedeno). Těším se, až to bude možné a já vám budu moci osobně „složit účty“. Nyní to bude prostřednictvím videa, které během podzimu 2020 připravíme. Nicméně s klidným svědomím tvrdím, že to, co jsem zmiňoval během představování své vize rozvoje UTB v roce 2018 je za pomocí mého týmu a vlastně vás všech naplňováno. Děkuji. S úctou Vladimír Sedlařík


Biz Dev

25.07.2020

Dobry den, Neuvazujete o pozici univerzitniho Business Development managera, ktery by do Zlina lakal pobocky hi-tech firem? Je to tu lepsi nez pred lety, ale porad je nabidka relativne slabsi a lidi jdou za praci jinam. Samo se to neudela a verim ze univerzita v tom muze hodne pomoct. P.S. pri dnu otevrenych dveri ke kazde fakulte food truck s dobrym street food jidlem nalaka zvazujici studenty do Zlina (pritazlivost prochazi zaludkem).

Odpověď
Dobrý den, děkuji moc za Vaše nápady. Neuvažujeme o vytvoření pozice Business Development managera přímo na UTB, protože se domnívám, že „lákání“ poboček hi-tech firem není možné bez úzké spolupráce se Statutárním městem Zlín a Zlínským krajem. Ve spolupráci s Zlínský krajem jsme vytvořili Technologické inovační centrum, jehož posláním je vytváření podmínek pro vznik a rozvoj inovačních firem a samozřejmě i „lákání“ poboček hi-tech firem.


Plagiát závěrečné práce

18.04.2020

Dobrý den pane rektore, při tvorbě své závěrečné práce jsem narazil na dvě závěrečné práce z UTB, které jsou doslovně totožné, tudíž předpokládám, že se jedná o plagiát. Bohužel tato práce, je 12 let stará, proto nepodléhá postihu odebrání titulu do 3 let. Vzhledem k tomu, že UTB bojuje společně s ostatními universitami proti plagiatorstvi a je vlastnikem těchto práci, mužete mi sdělit jak universita postihuje tyto absolventy? Děkuji za odpověď

Odpověď
Dobrý den, děkuji za tento dotaz. Bohužel, více jak 3 roky zpětně již nelze absolventa za plagiátorství postihnout. Pokud ale víte o konkrétním plagiátu mezi absolventskými pracemi na UTB, budu rád, pokud k tomu zašlete více informací, abychom mohli práce prověřit a případně do budoucna přijmout další opatření, které by případy plagiátorství ještě více minimalizovalo. Děkuji.


Covid-19 a nanoroušky

26.03.2020

Dobrý den pane rektore, UTB vyrobila ve spolupráci se SPURem nanoroušky (super věc a díky moc za to!), stejně tak vyrobila nanoroušky Technická Univerzita Liberec. Ovšem, o těch zlínských se na rozdíl od libereckých skoro neví. Dosah zlínské tiskovky byl spíš jednorázový a značně regionální. I podle googlu má jejich univerzita v tomto ohledu mnohem větší zvuk: \\\"nanorouška univerzita zlín\\\" - 1500 výsledků \\\"nanorouška univerzita liberec\\\" - 8500 výsledků Neměla by UTB, kde se vyučují marketingové komunikace, umět své úspěchy mnohem lépe prodat? Mě zajímat nanomateriály, vyberu si spíš prestižnější Liberec. Díky za odpověď

Odpověď
Dobrý den, děkuji za dotaz. Na propagaci naší spolupráce se společností SPUR na výrobě nanoroušky pracujeme a například dnes bude k tomuto tématu připravována velká reportáž.


Absolventské diplomy

24.02.2020

Dobrý den, velice jsme byli zklamáni, když jsme dostali naše diplomy v nepěkných, nekvalitních šedých složkách navíc bez jakéhokoliv loga školy. Proč nemůžou být složky např. v krásné královské modré se zlatým nebo jinak barevně vyražením školy popř. s dalším prvkem v lepším zpracování a materiálů? Vůbec jsem si nepřišla hrdá. Navíc grafické zpracování diplomu není něco, co by si člověk vystavil nebo chtěl někde ukazovat. Děkuji za odpověď.

Odpověď
Dobrý den, v současné době připravujeme novou grafickou podobu diplomů včetně složek. Věříme, že se budou líbit.


Zlínský kraj ve VaV

04.02.2020

Dobrý den pane rektore, podle https://www.czso.cz/csu/xz/vyzkum-vyvoj-a-informacni-technologie-v-mezikrajskem-srovnani-v-roce-2018 má zlínský kraj rezervy v čerpání prostředků pro vědu a výzkum. UTB je jeden z hlavních hráčů (možná ten úplně největší), který může vývoj překlopit a přitáhnout do kraje další miliony. Jaká priorita je tomuto z Vaší strany kladena, dočkáme se v roce 2020 zvětšení prostředků putujících k nám? Díky moc.

Odpověď
Tato skutečnost je nám známa a je jednou z priorit UTB. V současné době vyvíjíme maximální úsilí pro široké zapojení naší univerzity do přípravy budoucího programovacího období 21+ ve spolupráci se Zlínským krajem a statutárním městem Zlín. Jde o nastavování nezbytných klíčových podmínek pro čerpání finančních prostředků na VaV a podporu podnikání včetně spin-off firem pro období 2021 až 2027. To zahrnuje jak přípravu formálních dokumentů jako jsou strategie, akční plány, studie apod., tak i přípravu již konkrétních rozvojových strategických projektů UTB, které bychom chtěli profinancovat z formujících se operačních programů nebo prostřednictvím nových regionálních integrovaných nástrojů v rámci aglomerace Zlín (tzv. ITI projekty). Touto problematikou se na UTB zabývá Oddělení strategického rozvoje.


Tarifní mzdy

20.11.2019

Vážený pane rektore, ráda bych se zeptala, kdy budou tarifní platy akademických pracovníků na úrovni odpovídající 8 a více létům vysokoškolského studia a zohlednění roků praxe na UTB. Kdy budou platy srovnatelné s ostatními univerzitami v ČR? Kdy budou vyšší než na úrovni platů prodavaček v obchodních řetězcích? Kdy budou srovnatelné s učiteli na ZŠ a SŠ? Děkuji.

Odpověď
Nelze porovnávat výhradně mzdové tarify, neboť osobní ohodnocení a vyplacené odměny jsou rovnocenné výši mzdového tarifu. Průměrná mzda na UTB v roce 2018 byla ve výši 40 762 Kč, v rámci Zlínského kraje je vysoce nadprůměrná. Průměrná měsíční mzda akademických pracovníků na UTB byla v roce 2018 ve výši 47 477 Kč, meziroční nárůst byl 14,2 %. Ostatní veřejné vysoké školy v ČR jsou na tom obdobně. V roce 2020 plánujeme další navýšení mzdového tarifu.


12