Biz Dev

25.07.2020

Dobry den, Neuvazujete o pozici univerzitniho Business Development managera, ktery by do Zlina lakal pobocky hi-tech firem? Je to tu lepsi nez pred lety, ale porad je nabidka relativne slabsi a lidi jdou za praci jinam. Samo se to neudela a verim ze univerzita v tom muze hodne pomoct. P.S. pri dnu otevrenych dveri ke kazde fakulte food truck s dobrym street food jidlem nalaka zvazujici studenty do Zlina (pritazlivost prochazi zaludkem).

Odpověď
Dobrý den, děkuji moc za Vaše nápady. Neuvažujeme o vytvoření pozice Business Development managera přímo na UTB, protože se domnívám, že „lákání“ poboček hi-tech firem není možné bez úzké spolupráce se Statutárním městem Zlín a Zlínským krajem. Ve spolupráci s Zlínský krajem jsme vytvořili Technologické inovační centrum, jehož posláním je vytváření podmínek pro vznik a rozvoj inovačních firem a samozřejmě i „lákání“ poboček hi-tech firem.


Plagiát závěrečné práce

18.04.2020

Dobrý den pane rektore, při tvorbě své závěrečné práce jsem narazil na dvě závěrečné práce z UTB, které jsou doslovně totožné, tudíž předpokládám, že se jedná o plagiát. Bohužel tato práce, je 12 let stará, proto nepodléhá postihu odebrání titulu do 3 let. Vzhledem k tomu, že UTB bojuje společně s ostatními universitami proti plagiatorstvi a je vlastnikem těchto práci, mužete mi sdělit jak universita postihuje tyto absolventy? Děkuji za odpověď

Odpověď
Dobrý den, děkuji za tento dotaz. Bohužel, více jak 3 roky zpětně již nelze absolventa za plagiátorství postihnout. Pokud ale víte o konkrétním plagiátu mezi absolventskými pracemi na UTB, budu rád, pokud k tomu zašlete více informací, abychom mohli práce prověřit a případně do budoucna přijmout další opatření, které by případy plagiátorství ještě více minimalizovalo. Děkuji.


Covid-19 a nanoroušky

26.03.2020

Dobrý den pane rektore, UTB vyrobila ve spolupráci se SPURem nanoroušky (super věc a díky moc za to!), stejně tak vyrobila nanoroušky Technická Univerzita Liberec. Ovšem, o těch zlínských se na rozdíl od libereckých skoro neví. Dosah zlínské tiskovky byl spíš jednorázový a značně regionální. I podle googlu má jejich univerzita v tomto ohledu mnohem větší zvuk: \\\"nanorouška univerzita zlín\\\" - 1500 výsledků \\\"nanorouška univerzita liberec\\\" - 8500 výsledků Neměla by UTB, kde se vyučují marketingové komunikace, umět své úspěchy mnohem lépe prodat? Mě zajímat nanomateriály, vyberu si spíš prestižnější Liberec. Díky za odpověď

Odpověď
Dobrý den, děkuji za dotaz. Na propagaci naší spolupráce se společností SPUR na výrobě nanoroušky pracujeme a například dnes bude k tomuto tématu připravována velká reportáž.


Absolventské diplomy

24.02.2020

Dobrý den, velice jsme byli zklamáni, když jsme dostali naše diplomy v nepěkných, nekvalitních šedých složkách navíc bez jakéhokoliv loga školy. Proč nemůžou být složky např. v krásné královské modré se zlatým nebo jinak barevně vyražením školy popř. s dalším prvkem v lepším zpracování a materiálů? Vůbec jsem si nepřišla hrdá. Navíc grafické zpracování diplomu není něco, co by si člověk vystavil nebo chtěl někde ukazovat. Děkuji za odpověď.

Odpověď
Dobrý den, v současné době připravujeme novou grafickou podobu diplomů včetně složek. Věříme, že se budou líbit.


Zlínský kraj ve VaV

04.02.2020

Dobrý den pane rektore, podle https://www.czso.cz/csu/xz/vyzkum-vyvoj-a-informacni-technologie-v-mezikrajskem-srovnani-v-roce-2018 má zlínský kraj rezervy v čerpání prostředků pro vědu a výzkum. UTB je jeden z hlavních hráčů (možná ten úplně největší), který může vývoj překlopit a přitáhnout do kraje další miliony. Jaká priorita je tomuto z Vaší strany kladena, dočkáme se v roce 2020 zvětšení prostředků putujících k nám? Díky moc.

Odpověď
Tato skutečnost je nám známa a je jednou z priorit UTB. V současné době vyvíjíme maximální úsilí pro široké zapojení naší univerzity do přípravy budoucího programovacího období 21+ ve spolupráci se Zlínským krajem a statutárním městem Zlín. Jde o nastavování nezbytných klíčových podmínek pro čerpání finančních prostředků na VaV a podporu podnikání včetně spin-off firem pro období 2021 až 2027. To zahrnuje jak přípravu formálních dokumentů jako jsou strategie, akční plány, studie apod., tak i přípravu již konkrétních rozvojových strategických projektů UTB, které bychom chtěli profinancovat z formujících se operačních programů nebo prostřednictvím nových regionálních integrovaných nástrojů v rámci aglomerace Zlín (tzv. ITI projekty). Touto problematikou se na UTB zabývá Oddělení strategického rozvoje.


Tarifní mzdy

20.11.2019

Vážený pane rektore, ráda bych se zeptala, kdy budou tarifní platy akademických pracovníků na úrovni odpovídající 8 a více létům vysokoškolského studia a zohlednění roků praxe na UTB. Kdy budou platy srovnatelné s ostatními univerzitami v ČR? Kdy budou vyšší než na úrovni platů prodavaček v obchodních řetězcích? Kdy budou srovnatelné s učiteli na ZŠ a SŠ? Děkuji.

Odpověď
Nelze porovnávat výhradně mzdové tarify, neboť osobní ohodnocení a vyplacené odměny jsou rovnocenné výši mzdového tarifu. Průměrná mzda na UTB v roce 2018 byla ve výši 40 762 Kč, v rámci Zlínského kraje je vysoce nadprůměrná. Průměrná měsíční mzda akademických pracovníků na UTB byla v roce 2018 ve výši 47 477 Kč, meziroční nárůst byl 14,2 %. Ostatní veřejné vysoké školy v ČR jsou na tom obdobně. V roce 2020 plánujeme další navýšení mzdového tarifu.


Informatika na UTB

21.10.2019

Dobrý den, v 21. století se žádný větší projekt neobejde bez informačních technologií a zejména software. IT přináší prosperitu městům, a to nejen přímo pro lidi, kteří se mu věnují (viz například rozvoj Brna jako IT hubu za posledních 10 let a tím celková prosperita města). Na UTB mi ovšem přijde, že je informatika poněkud zasunutá vzadu a není příliš progresivní. Kromě vzácných výjimek jako Robogames lidi ve Zlíně ani neví, že se tu informatika učí. Navíc se Zlín neprezentuje jako IT hub ani navenek, neláká velké firmy k otevření poboček ve Zlíně, ačkoliv trh v Praze nebo Brně je přesycený a není možné sehnat lidi pro vývoj software. Jaká je vize univerzity v tomto směru a jak se bude profilovat? Půjde o ‚mírný pokrok v mezích zákona‘, nebo progresivnější ‚sky is the limit‘? Dostaneme Zlíňáky z pražských a brněnských IT firem zase nazpět? Díky

Odpověď
Vážený tazateli, k Vašemu dotazu uvádím, že Fakulta aplikované informatiky vzdělává studenty v oblasti softwarového inženýrství a informačních technologií. Aktuálně v rámci akreditačního procesu byly připraveny a Národním akreditačním úřadem schváleny nové studijní programy, a to bakalářský SP Softwarové inženýrství (prezenční a kombinovaná forma, studium v jazyce českém a anglickém) a magisterský SP Informační technologie se dvěmi specializacemi. První specializací je Kybernetická bezpečnost, druhou pak Softwarové inženýrství. Obě specializace je možno studovat v prezenční i kombinované formě v jazyce českém i anglickém. Mimo uvedené obory fakulta nabízí magisterský studijní program Učitelství informatiky pro střední školy a magisterský studijní program Počítačové a komunikační systémy. Dále fakulta v souladu s požadavky trhu otevřela nový studijní program zaměřený na robotické systémy. V rámci projektu z ERDF vybudovala dvě robotická pracoviště v hodnotě cca 30 mil. Kč. Tato pracoviště výrazně přispějí k edukačním možnostem fakulty. Pro Vaši informaci uvádím, že do prvního ročníku bakalářského stupně studia se v akademickém roce 2019/2020 zapsalo celkem 552 studentů, do prvního ročníku magisterského stupně studia je zapsáno 202 studentů. Na základě výše uvedeného se nemohu ztotožnit s Vaším názorem, že „Kromě vzácných výjimek jako Robogames lidi ve Zlíně ani neví, že se tu informatika učí“. Osobně se domnívám, že Fakulta aplikované informatiky nabízí široké studijní možnosti v oblasti informatiky a studenti mají o studium na fakultě velký zájem. Dále uvádím, že součástí Fakulty aplikované informatiky je Vědecko-technický pak „Informační a komunikační technologie“. Park byl vybudován právě s cílem vytvářet podmínky pro podnikání v oblasti informačních technologií. Nabízí start-upové podmínky nejen pro absolventy fakulty, ale i pro potenciální podnikatele v oblasti IT technologií. Od doby otevření parku, tedy od roku 2012, je park plně obsazen firmami, po dobu provozu VTP vzniklo více jak 28 inkubačních firem. Aktuálně jsou diskutovány možnosti spolupráce se zahraničními firmami, které uvažují těsnou spolupráci s Fakultou aplikované informatiky a VTP. Pro Vaši informaci uvádím, že park byl vybudován v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 — 2013, v soutěži „Podnikatelský projekt roku 2012“ získal 1. místo v kategorii „Infrastruktura pro podporu inovačního podnikání Prosperita“. K Vašemu dotazu, zda „Dostaneme Zlíňáky z pražských a brněnských IT firem zase nazpět?“, mohu uvézt to, že Fakulta aplikované informatiky vytváří širokou nabídku studijních programů k tomu, aby středoškolští studenti ze zlínského regionu studovali právě v tomto regionu a neodcházeli za studiemi do Prahy či do Brna. Dále mohu potvrdit, že do některých firem, které sídlí ve VTP a nabízí dostatečné finanční ohodnocení, se Zlíňáci vrací po určité době působení v pražských a brněnských IT firmách zpět.


Identita UTB

18.09.2019

Vážený pane rektore, chtěl bych se zeptat, jakou identitu má UTB ve Zlíně. Někdy se mluví o podnikatelské univerzitě, někdy dokonce o technické, někdy se využívá slovo moderní a progresivní, někdy nejmladší. Existuje nějaký průnik, který si berou za své všichni studenti a zaměstnanci? Myslí si vůbec absolventi FT a FAI, že vystudovali technickou (nedej bože podnikatelskou) univerzitu? Jakým způsobem se má univerzita propagovat ven, ale i dovnitř tak, aby měli všichni jasno? Existuje vůbec nějaké - pro všechny společné a unikátní povědomí o tom, kde studují či pracují? Nemělo by se v tomto ohledu více pracovat s odkazem T. Bati a zaměřit se nejen na podnikání (to se opravdu nedá naroubovat na všechno), ale třeba i praktičnost a užitečnost pro profesní život? Děkuji

Odpověď
Nemohu se vyjadřovat za všechny studenty a zaměstnance. Naše univerzita může být charakterizována různými přídavnými jmény v závislosti na úhlu pohledu. Univerzita se aktivně hlásí k odkazu Tomáše Bati. Ten se také snažíme dále šířit a rozvíjet v mnoha směrech, o kterých komunikujeme s odbornou i širokou veřejností. S tím souvisí i implementace principů charakteristických pro tzv. podnikatelské univerzity (Entrepreneurial University). Já osobně bych si přál, aby studenti vnímali univerzitu jako otevřenou a přátelskou instituci, která jim umožní úspěšné uplatnění v praxi. Na kvalitu výuky a zpětnou vazbu od studentů i zaměstnavatelů klademe velký důraz a získané poznatky promítáme do strategických cílů na další období. Také nás velmi zajímá názor našich zaměstnanců, se kterými se snažíme aktivně komunikovat právě pro dosažení zmiňované sounáležitosti s univerzitou a její misí (Erudire et creare), vizemi a strategickými cíli. Tím vším se prolíná klíčové slovo - kvalita. Dosažení této sounáležitosti je mým hlavním úkolem v akademické službě na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.


Potravinářské laboratoře

06.09.2019

Vážený pane rektore, zajímalo by mne, kdy budou v provozu nové laboratoře pro potravináře z Fakulty technologické, které měly vzniknout v budově U2?

Odpověď
Dobrý den, nové laboratoře pro výuku technologie potravin v prostorách U2 budou zprovozněny se začátkem zimního semestru 2019.