Dotaz ohledně nepoužívání služby pravydiplom.cz pro ověření diplomů

13.06.2024

Vážený pane rektore, obracím se na Vás s dotazem ohledně ověřování diplomů vydaných naší univerzitou. Zajímalo by mě, proč naše univerzita nevyužívá službu https://pravydiplom.cz/ pro ověření pravosti diplomů. Tato služba by mohla zvýšit důvěryhodnost absolventů a zjednodušit proces ověřování pro zaměstnavatele. Můžete mi prosím objasnit, zda je v plánu tuto službu zavést, případně jaké jsou důvody, proč ji dosud nepoužíváme? Děkuji za Vaši odpověď a přeji hezký den. S pozdravem absolvent David

Odpověď
Vážený absolvente Davide, děkuji Vám za Váš dotaz. Velmi mě těší, že se i jako absolvent UTB ve Zlíně zajímáte o fungování naší univerzity. Ano, naše univerzita službu ověřování pravosti diplomů prostřednictvím systému Pravý diplom skutečně nevyužívá. V případě potřeby zajišťujeme službu prostřednictvím referátu prorektora pro pedagogickou činnost UTB ve Zlíně. Z našich dlouhodobých statistik vyplývá, že zájem o ověřování informace, zda konkrétní osoba je skutečně absolventem UTB ve Zlíně, je ojedinělý. To je také jedním z důležitých kritérií, proč využití placené služby ověřování pravosti diplomů na UTB ve Zlíně nezvažujeme.


Památník setkávání za rektorátem

23.03.2024

Dobrý den, šel jsem dnes s dětmi kolem památníku setkávání, (který považuju za vynikající nápad). Bohužel se u něj nikdo nesetkává a většinou je naprosto opuštěný. Mířili jsme zrovna na pískoviště do parku, napadlo mě o kolik by ten památník byl užitečnější, a populárnější, kdyby jeho vnitřní prostor byl vyplněn pískem a děti si tam mohly hrát. Nechcete to takhle udělat? Aspoň zkušebně tam na pár měsíců nasypat písek a ... experimentovat, jestli to k něčemu bude? Experimenty jsou přece kořením vědy, tak by to bylo stylové. Děkuju, Jakub

Odpověď
Dobrý den, děkuji za Váš návrh a zájem o památník Memento Covid. Oceňuji, že hledáte způsoby, jak místo zajímavě využít a zpřístupnit ho rodinám s dětmi. S přicházející sezónou plánujeme určitě prostor památníku oživit tak, aby sloužil svému účelu, tedy jako místo setkávání.


Propagace na Slovensku

01.10.2023

Dobrý den, budete se účastnit některého z veletrhů univerzit na Slovensku? Děkuju.

Odpověď
Dobrý den, ano, budeme se účastnit celkem tří veletrhu na Slovensku. Již v termínu 10.–12. 10. proběhne Gaudeamus Bratislava, 14.–15. 11. 2023 následuje Gaudeamus Nitra a míříme také na Pro Educo do Košic v termínu 6.–7. 12. 2023.


Odvolání

04.07.2023

Dobrý den, chtěl bych se zeptat kdy a jak se dozvím výsledek odvolání. Děkuji

Odpověď
Vážený tazateli, jelikož jste v dotazu neuvedl své jméno ani kontaktní e-mail, není možné na Váš dotaz odpovědět. S pozdravem Milan Adámek, rektor


Dostupnost závěrečných prací na theses.cz

23.12.2022

Dobrý den, pane rektore. Rád bych se zeptal, proč není každá závěrečná práce z Univerzity Tomáše Bati dostupná komukoliv otevřeně na theses.cz? Například Masarykova Univerzita tam má naprosto vše. Není čas přehodnotit naši pozici, přestat být ostýchaví a sdílet výsledky naší práce s celou ČR i světem? Děkuji mnohokrát za odpověď.

Odpověď
Dobrý den, děkuji Vám za Váš dotaz. V souladu s § 47b odst. 1 zákona o vysokých školách a v souladu se Studijním a zkušebním řádem UTB ve Zlíně jsou všechny vysokoškolské kvalifikační práce, včetně plného znění a posudků vedoucího a oponenta, evidovány a zpřístupněny v Digitální knihovně závěrečných prací DSpace UTB. Jakákoliv osoba má možnost přistupovat k závěrečným, kvalifikačním pracím i přes stránky stag.utb.cz - záložka Prohlížení - Kvalifikační práce. Studijní informační systém IS/STAG UTB zasílá všechny vysokoškolské kvalifikační práce vytvořené na UTB ve Zlíně automaticky do Theses.cz, kde jsou rovněž veřejně dostupné. Bohužel díky technické chybě nesprávně fungoval přímý odkaz z Theses.cz do našeho IS/STAG. Zodpovědní kolegové v současné době pracují na nápravě. V žádném případě žádné závěrečné práce neskrýváme či nebráníme jejich zveřejnění. Naopak, velmi nás těší, že se můžeme o velmi různorodé a mnohdy inspirativní práce našich studentů, dnes již absolventů, podělit a prezentovat tak navenek jejich odborné znalosti a dovednosti.


Přestup ma jiný obor

14.09.2022

Vážený pane rektore, dcera letos nastoupila na UTB na obor všeobecná sestra. Záhy bohužel zjistila, že vybraný obor pro ni není úplně vhodný. Chtěla jsem se optat zda je nějaká možnost přestupu ještě nyní na jinou fakultu - konkrétně na fakultu aplikované informatiky. Děkuji za Vaši odpověď a přeji hezký den.

Odpověď
Vážená paní, přestup mezi fakultami není možný, vylučuje to zákon. Jedinou možností je podat si přihlášku na jinou fakultu. Pro Vaši dceru je jediným řešením podání si přihlášky na Fakultu technologickou, a to do 15. září 2022, kdy je poslední den pro podávání přihlášek ke studiu.


Propagace SU

31.08.2022

Vážený pane rektore, obracím se na Vás touto formou, protože já i více studentů UTB považujeme propagaci Studentské Unie za již nevhodnou. Konkrétně se jedná o Seznamovák UTB a jeho \\\"alkoholovou prezentaci\\\" nejen na sociálních sítích, ale i na zápisech. Dále se jedná o videa takového typu jako je Jogasutra na Seznamováku UTB: https://www.tiktok.com/@studentskaunieutb/video/7137729990195547397?_r=1&_t=8VHbm4O6UPm&is_from_webapp=v1&item_id=7137729990195547397 Možná jsme jen zbytečně přecitlivělí, ale posuďte sami. Jsme již starší studenti a nelíbí se nám, že naše alma matter má takovou veřejnou propagaci. Hru na videu považujeme zcela za nevhodnou na univerzitní seznamovák, ale to je jen otázka vkusu, museli bychom se zeptat zúčastněných. Mně otylé slečně by taková hra příjemná nebyla a kdyby to video viděli mí rodiče, myslím, že by z toho radost také neměli či rodiče potenciálních zájemců. Co se nás ovšem dotýká je propagace UTB celkově a od tématu \\\"Cigánského večera\\\" na Antiplesu, začínáme pociťovat, že hranice se čím dál tím více posouvá a bohužel pak musíme volit takovou formu, abychom na to upozornili. Budeme rádi, když se nad tím ve vedení zamyslíte. Děkujeme!

Odpověď
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Na UTB ctíme zásady etického chování a Váš podnět neprodleně probereme se zástupci SU.


Zkouška

04.04.2022

Dobrý den, chtěl bych se jen zeptat jak to funguje, když se mi nepovede 3 pokus na zkoušce v prvním ročníku, ale mám zápočet splněn, budu mít \\\"znovu nějaké pokus ve 2.ročníku\\\" nebo je to nějak jinak? Děkuji.

Odpověď
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz je následující: Pokud máte dostatek kreditů nutných pro pokračování ve studiu ve druhém ročníku, tak budete mít nárok si podruhé zapsat nesplněný předmět z předchozího akademického roku. Následně budete mít opět 3 tzv. pokusy na vykonání zkoušky. Veškeré informace jsou uvedeny ve Studijním a zkušebním řádu UTB ve Zlíně, který v článku 12 upravuje Zkoušky a dále ve vnitřním předpisu fakulty – Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě XYZ. Každá fakulta má určitá specifika zkoušek a ne všechny fakulty UTB mají 2 opravné termíny. Některé fakulty umožňují mimořádný termín na základě žádosti děkanovi fakulty.


Univerzitní klub

15.01.2022

Dobrý den, existuje ve zlíně něco jako univerzitní klub, kde by se dalo potkat se studenty a jednak se pobavit, jednak konzultovat nápady? Děkuju moc.

Odpověď
Dobrý den, studentský klub jsme na univerzitě v minulosti měli a byl velmi oblíbený, ale vzhledem k nedostatku volných prostor musel ustoupit univerzitní mateřské škole. Dobrou zprávou však je, že se s jeho otevřením počítá na kolejích U7 na Štefánikově ulici, které právě procházejí rekonstrukcí. Na střeše budovy bude v samostatné nástavbě pro studenty zřízena prosklená odpočinková zóna s možností občerstvení a výhledem na celý Zlín. V přízemí budou moci studenti využívat novou místnost na snídaně se samoobslužným barem. K dispozici bude i fitness. Pokud půjde všechno podle plánu, měl by být v provozu začátkem příštího akademického roku. Studenti Fakulty humanitních studií mají pro klubové účely k dispozici místnost č. 219, která se nachází přímo v budově. V době pandemie však byla přechodně využívána jako call centrum.


Studium online

03.10.2021

Vážený pane rektore, mám na Vás 2 dotazy. 1. Zajímá mě, jestli je možné sledovat některé přednášky online. Zatím nejsem na kolejích ani na bytě, tak by mi pomohlo sledovat ranní přednášky po cestě. 2. Kontrola studia probíhá na konci semestru nebo na konci roku? Pokud na konci semestru, kolik potřebuji kreditů na úspěšné zvládnutí semestru? Mohu být (v případě neúspěchu) vyhozena po 1. semestru? Děkuji za odpověď. Schweidlerová S., T21951

Odpověď
Vážená paní Schweidlerová, 1. Přednášky není možné sledovat online a ani to není v plánu. Pouze v případě vyhlášení omezujících opatření orgány veřejné správy by se realizovaly online formou. 2. Podmínky pro pokračování ve studiu na fakultě specifikuje vnitřní předpis – Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na FT - článek 16: Podmínkou pro pokračování v dalším akademickém roce studia je získání alespoň 30 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů zapsaných v předcházejícím roce studia. To znamená, že musíte za první ročník získat alespoň 30 kreditů. Nicméně, pokud nebudete splňovat podmínky u výuku s kontrolovanou účastí, tak Vám v souladu se Studijním a zkušebním řádem, může být po kontrole ukončeno studium pro neplnění studijních povinností v průběhu akademického roku.


123